Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για ότι αφορά την κοινότητα

Εκδηλώσεις

Όλες οι νέες και παλιές εκδηλώσεις μας

Επικοινωνία

Όλα τα χρήσιμα τηλέφωνα

Πληρωμές

Πληρωμές νερού και φόρων

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τοποθεσία Δκιό Παμπούλια
Αρχαιότητα
Το χωριό αναφέρεται με την ίδια ονομασία ήδη από την αρχαιότητα ως προάστιο της αρχαίας πόλης Ταμασού επειδή βρισκόταν πέραν του Πεδιαίου Ποταμού. Στο βίο του Αγίου Ηρακλειδίου (1ος μ.Χ. αιώνας) αναφέρεται ως Πέρατον (Πέραν). Στην περιοχή του χωριού εντοπίστηκαν αρχαιότητες που χρονολογικά ξεκινούν από την εποχή του χαλκού (Προϊστορικά χρόνια). Η έκταση του χωριού Πέρα ανήκε στην αρχαιότητα στην πόλη και το βασίλειο της Ταμασού και ήταν κατοικημένη από τότε.
Μεσαιωνικά Χρόνια
Το χωριό υφίστατο και στα Μεσαιωνικά Χρόνια με την ίδια ονομασία, όπως αναφέρεται και στο χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1191-1571) τα Πέρα αποτελούσαν φέουδο.
Περίοδος της Τουρκοκρατίας
Το χωριό συνέχισε τη ζωή του και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878). Κατά την τουρκική απογραφή του 1572 το χωριό είχε 60 νοικοκυριά, το 1861 200. Από το 1881 ως το 1973 ο πληθυσμός παρουσίαζε συνεχή αύξηση. Το 1974 λόγω της τουρκικής εισβολής εγκαταστάθηκαν στο χωριό αρκετές οικογένειες προσφύγων που εντάχθηκαν δημιουργικά στην Κοινότητα.
Σύγχρονη εποχή
Το 1984 το χωριό είχε 257 νοικοκυριά με 861 κατοίκους.
Το 1992 – 278 νοικοκυριά με 940 κατοίκους.
Το 2001 – 302 νοικοκυριά με 1018 κατοίκους.
Σήμερα το χωριό έχει 360 νοικοκυριά με 1250 κατοίκους.

Εγγραφή στη Λίστα Ενημέρωσης

 * Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πότε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητη αλληλογραφία