Άδειες για Κατοικίδια

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το νέο Περί Σκύλων Νόμο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου πρέπει να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:
1. τοποθέτηση microchip σε κάθε σκύλο
2. εγγραφή του/των σκύλων στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες
3. έκδοση ετήσιας άδειας κατοχής του/των σκύλου/ων (τέλη -από 1/1/2008 20,50 ευρώ για κάθε σκύλο)

Γι’ αυτό καλείστε να προβείτε το συντομότερο δυνατό στην εκτέλεση των πιο πάνω ενεργειών και να προσέλθετε στα γραφεία μας για έκδοση της ετήσιας άδειας κατοχής σκύλου/ων.
Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η απόδειξη τοποθέτησης microchip (σημείο 1) καθώς και το σχετικό έντυπο εγγραφής του/των σκύλου/ων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες (σημείο 2).

Ο περί σκύλων νόμος 184 (Ι) 2002

Ο τροποποιητικός περί σκύλων νόμος 137 (Ι) 2005.

Ανακοίνωση για όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Πέρα Ορεινής