Ήθη και Έθιμα

Τα ήθη και έθιμα του χωριού ήταν τα ίδια που επικρατούσαν σε όλο το νησί. Στηρίζονταν και εξέφραζαν την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια αλλά και τις δοξασίες και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Φυσικά τα ήθη και έθιμα δεν είναι κάτι το στατικό και το αμετάβλητο αλλά είναι διαδικασίες που εξελίσσονται, αναπροσαρμόζονται και διαφοροποιούνται με το πέρασμα του χρόνου και τις αλλαγές του κοινωνικοοικονομικού περίγυρου.

Συνεταιρισμός στη «γαλακτοπαραγωγή

Προσαντίσικα

Γάμος

Σήκωσες

Το πανηγύρι του Αγίου Ηρακλειδίου