Αλλαγή περισυλλογής σκυβάλων


Αλλαγή περισυλλογής σκυβάλων

Αύριο Πέμπτη 18/11/2021 συνεργείο του ΚΣ θα αποσύρει τα μεγάλα σκυβαλλοδοχεία από τους δρόμους. Θα παραμείνουν μόνο όσα εξυπηρετούν μεμονωμένες κατοικίες, τον παραδοσιακό πυρήνα ή σπίτια σε πέρασμα. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά τους ατομικούς καλάθους οι οποίοι σας δόθηκαν δωρεάν.

Αν κάποιος από εσάς δεν έχει παραλάβει τον ατομικό κάλαθο που δικαιούται, μπορεί να περάσει από το ΚΣ, σε εργάσιμο χρόνο, για να τον προμηθευτεί.

Για οποιαδήποτε προβλήματα τυχόν προκύψουν μετά την Κυριακή, όπου θα γίνει η περισυλλογή με τη νέα διαδικασία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΚΣ από εβδομάδας.