Αναβολή Παγκοινοτικής Συγκέντρωσης


Αναβολή Παγκοινοτικής Συγκέντρωσης

Μετά τις δυσάρεστες εξελίξεις με την εξάπλωση του κορονοϊού και στο νησί μας, αποφασίστηκε η αναβολή της Παγκοινοτικής Συγκέντρωσης, η οποία θα γινόταν την Κυριακή για το θέμα με τις φάρμες των αγελάδων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο θα συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα και να προβαίνει σε όσες ενέργειες απαιτούνται για αποτροπή της δυσάρεστης αυτής εξέλιξης.