Αρδευτικά Τμήματα

  1. ΠΕΡΑ – ΦΑΣΣΕΡΑ
  2. ΒΥΖΑΚΙΑ
  3. ΠΕΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ
  4. ΠΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ – «ΜΟΥΛΟΣ»