Αρχιτεκτονική

Στην πλατεία της εκκλησίας ευρίσκεται ο πολιτιστικός πυρήνας με δύο εκκλησίες τα παλαιά σχολεία και πολλές αρχοντικές οικίες οι πλείστες των οποίων έχουν αναπαλαιωθεί.

Μοναδικά χαρακτηριστικά είναι οι μεγάλες καμάρες, τα τεράστια δίχωρα και ο συνδυασμός στο κτίσιμο της πέτρας από τον γειτονικό ποταμό