Αρ. 3/2024 Προσφορά καθαρισμό οικοπέδων για το έτος 2024