Βιβλία Γεώργιου Καμηλάρη

Κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τον Γιώργο Καμηλάρη δύο βιβλία για τα Πέρα: Το πρώτο τιτλοφορείται Τα ΠΕΡΑ και ο ΚΟΣΜΟΣ τους και το δεύτερο Τα Πέρα μέσα από Εικόνες – Pera through Pictures.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. 99613526