Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 5/2017)


Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 5/2017)

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να θέσουμε ενώπιον σας κάποια από τα θέματα τα οποία απασχολούν το  Κοινοτικό μας Συμβούλιο αφενός για να σας ενημερώσουμε και αφετέρου για να ζητήσουμε την εμπλοκή σας.

  1. Διάταγμα Διατήρησης:

Όπως ήδη μας είχε γνωστοποιηθεί, το προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο είχε κινήσει διαδικασία έκδοσης ομαδικού Διατάγματος Διατήρησης για κτίσματα στην κοινότητα μας. Έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα Διατάγματα Διατήρησης για 52 οικοδομές, οι οποίες θεωρούνται ειδικού αρχιτεκτονικού/ ιστορικού /κοινωνικού χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή είναι τώρα στη φάση όπου ζητήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να επιδώσει σε κάθε ένα από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, ονομαστικά, το διάταγμα το οποίο τον αφορά.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο για να υποβοηθήσει τους ιδιοκτήτες να ενημερωθούν για την όλη διαδικασία και να τους δώσει την ευκαιρία να επιλύσουν τυχών απορίες και προβληματισμούς τους, έχει ζητήσει από λειτουργούς του τμήματος πολεοδομίας να παραδώσουν οι ίδιοι τα σχετικά έντυπα και να συζητήσουν μαζί τους.

Οι εν λόγω ιδιοκτήτες έχουν ενημερωθεί ονομαστικά για την εκδήλωση. (Υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός ατόμων τα οποία δεν εντοπίστηκαν.)  Αναγνωρίζοντας ότι το θέμα διατήρησης  και ανάδειξης του παραδοσιακού πυρήνα ενδιαφέρει πολλούς συγχωριανούς μας και  ότι πέρα από τις οικοδομές οι οποίες τώρα ανακηρύσσονται διατηρητέες, υπάρχουν πολλές άλλες οικοδομές οι οποίες είχαν ανακηρυχτεί ως τέτοιες τα προηγούμενα χρόνια, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει. Ως εκ τούτου η εκδήλωση είναι ανοιχτή και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί. Σημειώστε:

Ενημερωτική συνάντηση για το Διάταγμα Διατήρησης

Αίθουσα Εκδηλώσεων Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού

Τετάρτη 17/5/2017, στις 7:00 το βράδυ

 

  1. Καθαριότητα:

Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνεχίζει την προσπάθεια του για καθαρισμό και ευπρεπισμό της κοινότητας μας. Χρειαζόμαστε όμως τη συνεργασία όλων σας. Θα πρέπει να απομακρύνετε όλα τα άχρηστα αντικείμενα και κλαδέματα από τις αυλές των σπιτιών σας, τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, να καθαρίσετε τα αγριόχορτα από τις αυλές σας και γύρω από τα σπίτια σας, να κλαδέψετε δέντρα που εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων ή και την ορατότητα. Μην πετάτε σκουπίδια παρά μόνο στους ανάλογους κάδους,μαζεύετε τα περιττώματα των σκύλων σας. Αυτή είναι μια τελευταία έκκληση. Για όσους δεν συμμορφωθούν το Κοινοτικό Συμβούλιο θα αναγκαστεί να λάβει μέτρα. Βοηθήστε μας επίσης να εντοπίσουμε όσους ρυπαίνουν την ύπαιθρο μας για να τιμωρηθούν όπως ο νόμος ορίζει.

  1. Τέλη υδατοπρομήθειας:

Όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί από τα ΜΜΕ, από τον ερχόμενο Ιούνιο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θα επιβάλει «τέλος περιβάλλοντος και φυσικού πόρου» στο νερό το οποίο μας προμηθεύει. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μελετά τη δυνατότητα απορρόφησης της αύξησης αυτής, ούτως ώστε να μην το μετακυλήσει στους καταναλωτές. Για να γίνει αυτό χρειάζεται η συνεργασία όλων μας. Κατ’ αρχή θα πρέπει να γίνει εξοικονόμηση του νερού και κατά δεύτερο θα πρέπει όλοι να εξοφλούμε τους λογαριασμούς μας άμεσα. Επιπλέον χρειάζεται να γίνει επικαιροποίηση των ποσοτήτων νερού το οποίο δικαιούται το κάθε νοικοκυριό. Σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Κοινοτικό Συμβούλιο για τα άτομα τα οποία κατοικούν στο νοικοκυριό σας για να υπολογιστεί η ποσότητα νερού που σας αναλογεί. Σημειώστε ότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν και κατά την επιβολή της φορολογίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ακριβοί.

Συμπληρώστε την δήλωση που επισυνάπτεται και επιστρέψετε την στο Κοινοτικό Συμβούλιο μέχρι την 1/6/2017.

Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε τη μέχρι τώρα τιμολογιακή πολιτική του Συμβουλίου μας. Tο νερό καταμετρείται κάθε τρεις μήνες σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

Αριθμός ατόμων Τόνοι ανά τριμηνία

 

1 21
2 33
3 45
4 57
5 68
6 80
7 92
8 104
9 116
10 126
  • Πριμοδότηση επιπλέον τόνων για ιδιοκτήτες υποστατικών που αποδεδειγμένα φροντίζουν εγγονάκια.
  • Η τιμολόγηση είναι 0,80 ανά τόνο και το πάγιο ανέρχεται στα €7,50 ανά τριμηνία + Φ.ΠΑ (5%) και η τιμολόγηση της υπέρβασης του ανώτατου ορίου κατανάλωσης (quota) είναι από 0-10 τόνους προς € 3,00 ανά τόνο και από 10 και πάνω προς € 6,00 ανά τόνο.
  • Η τιμολόγηση για το Κοινοτικό Κοιμητήριο, Βιοτεχνίες, Εταιρείες, Δημοτικό Σχολείο, Σωματεία, Καφενεία, και για τις υπό ανέγερση κατοικίες ανέρχεται στα €0,80 ανά τόνο, εφόσον η κατανάλωση ευρίσκεται σε λογικά όρια.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………

Δηλώνω ότι στην οικία μου η οποία βρίσκεται στην

ΟΔΟ και ΑΡΙΘΜΟ:…………………………………………………………………………………………….

διαμένουμε μόνιμα ……………………………………………….(αριθμός ατόμων).

Συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1  

 

   
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

Σημείωση: όσοι από εσάς φιλοξενείτε περιστασιακά στην οικία σας έγγαμα παιδιά ή/ και εγγονάκια σας θα πρέπει να το δηλώσετε για να σας πιστωθούν επιπλέον ποσότητες νερού.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Υπογραφή : …………………………………………………………………………….