Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 1/2017)


Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 1/2017)

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Όπως προεκλογικά είχαμε υποσχεθεί, αρχίζουμε την ενημέρωση σας για θέματα που αφορούν την Κοινότητα μας με αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Σκοπός και στόχος μας είναι το δελτίο αυτό να εκδίδεται πάνω σε τακτική βάση. Υποσχόμαστε ότι θα ενημερώνουμε τακτικά την ιστοσελίδα της Κοινότητας με θέματα που ενδιαφέρουν. Επιπλέον θα εγκαινιάσουμε σύντομα και άλλα κανάλια επικοινωνίας στοχεύοντας, κυρίως, στην αμφίδρομη επικοινωνία κι όχι μόνο στην ενημέρωση. Εν τω μεταξύ μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, το τηλεομοιότυπο και το email του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 1. Το Νέο Κοινοτικό Συμβούλιο (Κ.Σ.) ανέλαβε τα καθήκοντα του από την 1/1/2017.

Είναι κοινός στόχος και υπόσχεση όλων μας ότι θα εργαστούμε σε κλίμα συναίνεσης, συνεργασίας, διαφάνειας, ισοπολιτείας και νομιμότητας και θα δώσουμε το άπαν των δυνάμεων μας, για να αντιμετωπίσουμε τα πολλαπλά προβλήματα του χωριού μας και να διαμορφώσουμε συνθήκες ανάπτυξης και προόδου.

 1. Σύνθεση Κοινοτικού Συμβουλίου (Κ.Σ.):

Σούλλα Μάου Παρτασή (Πρόεδρος), Τηλ. 99484838

Πανίκος Καλλής (Αναπληρωτής Πρόεδρος), Τηλ. 99423741

Σάββας Αναγιωτίδης, Τηλ. 99463686

Πολλής Δαμασκηνός, Τηλ. 99467407

Σπύρος Καπνός, Τηλ. 99479607

Ειρηνούλλα Σαφειρίδου, Τηλ. 99646319

Αχιλλέας Τριγγίδης, Τηλ. 99405027

Στέλιος Τριγγίδης, Τηλ.99337935

Στέλιος Τσιανάς, Τηλ. 95114970

 

 1. Σύσταση επιτροπών: Το ΚΣ αποφάσισε τη σύσταση επιτροπών οι οποίες θα επιλαμβάνονται εξειδικευμένων θεμάτων τα οποία θα τα μελετούν σε βάθος και θα υποβάλλουν εισηγήσεις στην ολομέλεια του ΚΣ. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα επιτυγχάνουμε την άμεση επίλυση των όποιων θεμάτων προκύπτουν και θα τεκμηριώνονται οι όποιες αποφάσεις του ΚΣ.

Στις επιτροπές, πέραν των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου, δύναται να συμμετέχουν άτομα, τα οποία έχουν γνώσεις ή και ενδιαφέρον για τα θέματα που η κάθε επιτροπή χειρίζεται.

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί θα μπορείτε να απευθύνεστε στα άτομα της αντίστοιχης επιτροπής. Πέρα από αυτό όμως χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας για να παράξουμε γρηγορότερα, περισσότερο έργο. Ως εκ τούτου ευελπιστούμε ότι οι επιτροπές μας θα πλαισιωθούν με ανθρώπους που έχουν γνώσεις ή και ενδιαφέρον για τα θέματα τα οποία χειρίζονται. Σας καλούμε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή σε όποια/ες επιτροπές σας ενδιαφέρουν, επικοινωνώντας με τα άτομα της/των επιτροπής/ων που σας ενδιαφέρει/ουν ή με το γραφείο του ΚΣ.

Οι επιτροπές μας:

 1. Τεχνική και Δικτύων

       ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με την ανέγερση και επιδιόρθωση κτιρίων, δρόμων, πάρκων και πλατειών και γενικά με ό,τι έχει σχέση με τεχνικά θέματα.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τα δίκτυα της υδατοπρομήθειας, της Α.Η.Κ., Α.Τ.Η.Κ., αποχέτευσης ή άλλων δικτύων.
 • Επιλαμβάνεται προβλημάτων που αφορούν τα πιο πάνω θέματα και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.

Πρόεδρος: Αχιλλέας Τριγγίδης

Μέλη:  Σάββας Αναγιωτίδης

Στέλιος Τριγγίδης

 

 1. Δημόσιας Υγείας, Αειφορίας και Περιβάλλοντος

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Οτιδήποτε έχει σχέση με καθαριότητα, ανακύκλωση και γενικά ό,τι έχει σχέση με την Δημόσια Υγεία, και τη γενική εμφάνιση της Κοινότητάς μας.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με αναδασώσεις, με το Φράγμα Ταμασσού, της κοίτης του Ποταμού Πεδιαίου και το Μονοπάτι της Φύσης και γενικά ό,τι έχει σχέση με το περιβάλλον.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με την ευημερία των ζώων.

Πρόεδρος: Σπύρος Καπνός

Μέλη:  Σάββας Αναγιωτίδης

Αχιλλέας Τριγγίδης

 

 1. Πολιτιστικής Δράσης και Επικοινωνίας

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό τόσο της Κοινότητάς μας όσο και της ευρύτερης περιοχής Ταμασσού και τις διάφορες Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Ασχολείται με θέματα των Κοινοτικών Μουσικών Σχημάτων,
 • με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • με θέματα της κοινοτικής μας ιστοσελίδας, έκδοσης ενημερωτικών δελτίων, σύγκλιση παγκοινοτικών συγκεντρώσεων και γενικά με θέματα ενημέρωσης και διαφάνειας.

Πρόεδρος: Σούλλα Μάου Παρτασή

Μέλη:  Ειρηνούλλα Σαφειρίδου

Στέλιος Τσιανάς

 

 1. Σχολικής Επιτροπής και Παιδείας

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τις ανάγκες / προβλήματα των εκπαιδευτηρίων και γενικά με την ευημερία των παιδιών.

Πρόεδρος: Σούλλα Μάου Παρτασή

Μέλη:  Ειρηνούλλα Σαφειρίδου

 

 1. Κοινωνικής Ευημερίας και Αρωγής

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Επιλαμβάνεται θεμάτων / προβλημάτων αναξιοπαθούντων συγχωριανών μας και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης της αιμοδοσίας και της διεξαγωγής εράνων.
 • Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης της εκδρομής ηλικιωμένων και της μεταφοράς γυναικών στο Κέντρο Μαστογραφίας.

Πρόεδρος: Ειρηνούλλα Σαφειρίδου

Μέλη:  Πανίκος Καλλής

Πολλής Δαμασκηνός

 

 1. Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια του πληθυσμού της Κοινότητας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης όπως σεισμοί, θεομηνίες, εχθροπραξίες, πυρκαγιά, πυρόσβεση κλπ.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με τον Αστυνομικό της γειτονιάς και Παρατηρητής της γειτονιάς

Πρόεδρος: Σάββας Αναγιωτίδης

Μέλη: Στέλιος Τριγγίδης

Στέλιος Τσιανάς

 

 1. Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με την νεολαία της Κοινότητάς μας, με τη συμμετοχή των νέων στις Κοινοτικές δραστηριότητες και σε προγράμματα της ΕΕ και εισηγείται οποιεσδήποτε δραστηριότητες που μπορούν να φέρουν κοντά τους νέους της Κοινότητάς μας ανεξαρτήτου ιδεολογικής ή κομματικής τοποθέτησης.
 • Έρχεται σε επαφή με τον Οργανισμό Νεολαίας και την Αστυνομία και φροντίζει για τη διοργάνωση διαλέξεων και συναντήσεων για θέματα που τους ενδιαφέρουν.
 • Έρχεται σε επαφή με τα σωματεία για τη δημιουργία χώρων άθλησης των νέων μας και γενικά των κατοίκων της Κοινότητάς μας και διατηρεί ανοικτά κανάλια επικοινωνίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ή άλλους συναφείς οργανισμούς.

Πρόεδρος: Στέλιος Τσιανάς

Μέλη: Πολλής Δαμασκηνός

Σπύρος Καπνός

 

 1. Επιτροπή Οικονομικών

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

 • Στρατηγικός σχεδιασμός μελετών και διεκδίκηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς.
 • Εξασφάλιση χορηγιών και δωρεών.

Πρόεδρος: Πανίκος Καλλής

Μέλη: Σπύρος Καπνός

Πολλής Δαμασκηνός

 

 1. Επιτροπή Πολιτιστικής Υποδομής

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Διάσωση, αναπαλαίωση, αξιοποίηση, ανάδειξη παραδοσιακών κτισμάτων.
 • Διάσωση, αναπαλαίωση, αξιοποίηση, ανάδειξη παραδοσιακού πυρήνα.

Πρόεδρος: Στέλιος Τριγγίδης

Μέλη:  Σάββας Αναγιωτίδης

Αχιλλέας  Τριγγίδης

 

 1. Ωράρια:

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

 • Τα σκουπίδια μαζεύονται κάθε Τετάρτη και Κυριακή
 • Το Προσωρινό Πράσινο Σημείο είναι ανοικτό κάθε Σάββατο ως εξής:

Καλοκαιρινοί μήνες (Μάιος – Οκτώβριος) 8.00 π.μ – 1.00 μ.μ   και 2.00 μ.μ – 6.00 μ.μ

-Χειμερινοί μήνες (Νοέμβριος – Απρίλιος) 8.00 π.μ – 1.00 μ.μ   και 2.00 μ.μ – 5.00 μ.μ

 

 • Ωράριο λειτουργίας του Γραφείου του Κοινοτικού Συμβουλίου

1η Μαρτίου – 31 Οκτωβρίου

-Δευτέρα μέχρι Παρασκευή  8.00 π.μ – 1.00 μ.μ   και τα απογεύματα της  Δευτέρας και  Τετάρτη   2.30 μ.μ – 6.00 μ.μ. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το γραφείο είναι κλειστό το απόγευμα της Πέμπτης.

1η Νοεμβρίου – 28 Φεβρουαρίου

-Δευτέρα μέχρι Παρασκευή  8.00 π.μ – 1.00 μ.μ   και τα απογεύματα της  Δευτέρας και Τετάρτης 2.00 μ.μ – 5.30 μ.μ.

 

Την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου  μπορείτε να συναντήσετε κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Για πιο άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία θέτουμε στη διάθεση σας, το  τηλέφωνο: 99484838 και την ηλεκτρονική διεύθυνση soullaperaorinis@hotmail.com. επιπλέον αυτών του Κοινοτικού Συμβουλίου.  

 

 1. Στην κοινότητα μας λειτουργούν προγράμματα ανακύκλωσης, χαρτιού, πλαστικού, ρούχων και γυαλιών. Σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε σωστά τους ανάλογους καλάθους και διαχωρίζετε προσεκτικά τα απόβλητα σας. Φροντίστε ώστε οι χώροι συλλογής να διατηρούνται καθαροί.