Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το ανθρωποπούλι


Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το ανθρωποπούλι

Σας ενημερώνουμε πως το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Ανθρωποπούλλι Tyto alba από τον Οκτώβριο του 2022, με στόχο τη μείωση των τρωκτικών στη γεωργία και της χρήσης τρωκτικοκτόνων. Ως εκ τούτου σε συνεργασία με την  BirdLife Cyprus και το Τμήμα Γεωργίας έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του χωριού τεχνητές φωλιές Ανθρωποπουλλιών.

Τα Ανθρωποπούλλια κυνηγούν σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη φωλιά τους και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τοποθετηθεί ποντικοδόλωμα εντός αυτής της ακτίνα. Θέλουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε πιθανότητα δευτερογενούς δηλητηρίασης από κάποιο γειτονικό χωράφι το οποίο χρησιμοποιεί δηλητήρια.

Επισυνάπτεται χάρτης με τις φωλιές που βρίσκονται στην κοινότητά μας αλλά και σε γειτονικές κοινότητες των οποίων η ακτίνα τροφοληψίας αφορά και τα Πέρα.  Η κοινότητά μας έχει 3 φωλιές κατειλημμένες με Ανθρωποπούλλια.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο μέσω της βιολογικής καταπολέμησης των τρωκτικών θέλει να συμβάλει στη μείωση των επιζήμιων συνεπειών στο περιβάλλον και στους γεωργούς που προκύπτουν από τη χρήση ποντικοδολώματος. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κάθε συγχωριανός με τρωκτικά αλλά ζητούμε την υπομονή και κατανόησή σας ώστε να καλυφθούν και οι υπόλοιπες φωλιές και να μειωθεί ο πληθυσμός τους.

Σημείωση: Μπορεί να γίνει ιδιωτικά αίτηση για εγκατάσταση φωλιάς σε χωράφια, η οποία θα εξεταστεί σε συνεργασία με την ομάδα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Αθρωποπούλλι.