Εκστρατεία καθαριότητας και πρόληψης από κίνδυνο πυρκαγιάς στα Πέρα Ορεινής