Εκστρατεία καθαριότητας και πρόληψης από κίνδυνο πυρκαγιάς στα Πέρα Ορεινής


Εκστρατεία καθαριότητας και πρόληψης από κίνδυνο πυρκαγιάς στα Πέρα Ορεινής

Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές  οικοπέδων και άλλων τεμαχίων στα διοικητικά όρια της οικιστικής ζώνης της Κοινότητας να τα καθαρίσουν από χόρτα και άλλες ακαθαρσίες μέχρι τις 9 Μαΐου 2021, στα πλαίσια της καθιερωμένης εκστρατείας καθαριότητας και πρόληψης από πυρκαγιές.

Καλούνται, επίσης, όσοι έχουν σπείρει σε τεμάχια τα οποία εφάπτονται κατοικιών ή/και δρόμων να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.

Μετά τις 9 Μαΐου 2021 το Κοινοτικό Συμβούλιο θα αναλάβει το πιο πάνω έργο χρεώνοντας ανάλογα τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές.

Η παρούσα δημοσίευση και ανάρτηση υπέχει θέση προσωπικής ειδοποίησης.