ΕΡΑΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


ΕΡΑΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Παραδόθηκε την Κυριακή  28/5/2023 η συνεισφορά της Κοινότητάς μας σε κλιμάκιο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στα πλαίσια του παγκύπριου εράνου.