ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ)


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ)

Αγαπητοί/ές,

Η Κοινότητα μας εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα λύματα. Έχουν καταβληθεί διαχρονικά προσπάθειες από τα εκάστοτε Κοινοτικά Συμβούλια για επίλυση του, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η οριστική επίλυση, η οποία είναι η δημιουργία αποχετευτικού συστήματος με σταθμό επεξεργασίας, έχει διαφανεί ότι θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμα για να εφαρμοστεί.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια να σκιαγραφήσει το πρόβλημα και να συλλέξει στοιχεία ούτως ώστε να τα χρησιμοποιήσει στις επαφές με διάφορους φορείς, ετοίμασε αυτό το ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να απαντήσετε και να επιστρέψετε στο Κοινοτικό Συμβούλιο (μπορείτε να το τοποθετήσετε στο γραμματοκιβώτιο έξω από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου) μέχρι τις 4/3/2020.

Η επίλυση του προβλήματος αυτού θα έχει πολλαπλά οφέλη για όλη την κοινότητα, καθώς μια νόμιμη περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση θα προάγει συνθήκες υγιεινής και θα δώσει κίνητρα ανάπτυξης του παραδοσιακού πυρήνα, επιλύοντας ένα σοβαρό πρόβλημα με τα ετοιμόρροπα κτίσματα και θα επιφέρει οικονομική ανάπτυξη.

Σημείωση: Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου στην ενότητα «Ανακοινώσεις» όπου μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να το αποστείλετε στο email:[email protected]

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ