ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2021 ΑΠΟ ΤΙΣ 7.00μ.μ.-9.00μ.μ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ