ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ

ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης:

Γραφείο: 22621359

Σούλλα: 99484838