ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ