Οικιακά Σκύβαλα

Οικιακά Σκύβαλα

Προς: Κατοίκους Κοινοτήτων Συμπλέγματος Ταμασού

Αγαπητοί κάτοικοι Ταμασού,
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αποκομιδή σκυβάλων από τις κοινότητές μας και να σας παρακαλέσουμε όπως στους πράσινους καλάθους που έχουμε στις κοινότητες θα πρέπει να βάζουμε μόνο οικιακά απόβλητα.

Απαγορεύεται αυστηρά να βάζουμε μέσα κλαδέματα ή άλλα πράσινα που βγάζουμε από τους κήπους μας. Επίσης ούτε οτιδήποτε άλλα αντικείμενα εκτός από οικιακά απόβλητα.

Για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά σας έχουμε ενημερώσει ότι υπάρχει το πράινο σημείο στην Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, στο οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε δωρεάν όλα τα ογκώδη υλικά και να τα βάζουμε στους διάφορους κάδους που υπάρχουν εκεί.

Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι το Συμπλεγμα μας έχει δεχθεί παρατήρηση από το ΧΥΤΥ Κόσιης ότι μεταφέρουμε υλικά τα οποία δεν έχουν σχέση με οικιακά απόβλητα και μας έχουν προειδοποιήσει ότι θα μας επιβληθούν κυρώσεις. Είμαστε βέβαιοι για την συνεργασία σας για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να σας εξυπηρετούμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

(23/7/2019) Εκ του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Ταμασού