Παρατηρητές της Γειτονιάς


Παρατηρητές της Γειτονιάς

Αγαπητοί /ές, επειδή υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί η εμπλοκή των παρατηρητών της γειτονιάς, στη δράση για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, θα θέλαμε να επικαιροποιήσουμε  τον κατάλογο αυτό. Ως εκ τούτου, όποιος ενδιαφέρεται να ενταχτεί στην ομάδα «Παρατηρητές της Γειτονιάς» του χωριού μας, θα πρέπει να το δηλώσει στέλνοντας τη δήλωση που επισυνάπτεται ηλεκτρονικά ή τοποθετώντας την στο κουτί έξω από το γραφείο του ΚΣ. Παρακαλώ ενημερώστε σχετικά και άτομα τα οποία πιθανόν να ενδιαφέρονται.