Πληρωμές Λογαριασμών

Η εξόφληση λογαριασμών υδατοπρομήθειας και γενικών φόρων πρέπει να γίνεται μέχρι την τελευταία ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στον κάθε λογαριασμό. Μπορεί να γίνεται στα Γραφεία του Κοινοτικού μας Συμβουλίου κατά τις ώρες λειτουργίας του με επιταγή, μετρητά και κάρτα.

Μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – αριθμός λογαριασμού 167-01-G47019.

Επίσης, αν επιθυμείτε να εξοφλούνται οι λογαριασμοί σας με την μέθοδο  μέθοδο direct debit (αυτόματη πληρωμή) πρέπει να επισκεφτείτε το γραφείο του Κ.Σ. προσκομίζοντας το ΙΒΑΝ για να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο.

Τέλος μπορείτε να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς και μέσω της JCCSMART πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/32062010