Πληρωμές νερού και φόρων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Στο ταμείο οποιονδήποτε παραρτημάτων της της Ελληνικής Τράπεζας (αριθμός λογαριασμού: 167-01-G47019-01)
Αποστολή επιταγής ταχυδρομικώς στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής στη Διεύθυνση: Κώστα Σταυρινού Σώττου 1, 2650 Πέρα Ορεινής.
Μέσω JCC SMART jcc 
Στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου με κάρτα ή επιταγή ή μετρητά (τηλ. 22621359) κατά τις ώρες λειτουργίας του.