Προσκοπισμός

282ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΑΣΣΟΥ

Το 282ο Σύστημα Προσκόπων Ταμασσού ιδρύθηκε στις 26 Απριλίου 1986 και είναι περιφερειακό. Στο Σύστημα συμμετέχουν Πρόσκοποι, Λυκόπουλα, Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι που προέρχονται από Κοινότητες της περιοχής Ταμασού τα Πέρα, το Πολιτικό, το Επισκοπειό, τα Καμπιά, τους Καπέδες, τους Εργάτες, το Αρεδιού και την Κλήρου.
Η εστία του Συστήματος βρίσκεται στο γήπεδο του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ταμασού στα Πέρα.

Το 2008 το Σύστημα γιόρτασε τα εικοσάχρονα του με σειρά εξαιρετικών εκδηλώσεων. Στα είκοσι χρόνια της λειτουργίας του πέρασαν από το Σύστημα εκατοντάδες παιδιά και δεκάδες βαθμοφόροι. Έμαθαν να πιστεύουν στο Θεό, να αγαπούν την πατρίδα, να τιμούν την Οικογένεια, να προσφέρουν αφιλοκερδώς στο κοινωνικό σύνολο. Τα προσκοπικά ρητά «Πάντα πρόθυμος για το καλό», «Έσο έτοιμο», και «Αιέν αριστεύειν» φανερώνουν την προσπάθεια του κάθε προσκόπου να γίνεται διαρκώς καλύτερος σαν άτομο και σαν αυριανός πολίτης.

Η κοινωνική προσφορά του Συστήματος περιλαμβάνει δενδροφυτεύσεις, εκστρατείες καθαριότητας, κοινούς εκκλησιασμούς, τιμητική συνοδεία του Επιταφίου, αιμοδοσίες, συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Ταμάσσια» και άλλες. Τα μέλη του Συστήματος δηλώνουν πάντοτε την προθυμία τους να προσφέρουν πάντα τη βοήθεια και τη συμπαράσταση τους από όπου τους ζητηθεί.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΥΡΑ 282ου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΤΑΜΑΣΟΥ