Προσφορά αρ. 2/2021 Καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων


Προσφορά αρ. 2/2021 Καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής ζητά προσφορές για καθαρισμό δρόμων και πεζοδρομίων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας, από χόρτα και άλλα άχρηστα αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στην πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου στο τηλ. 99484838.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να αναγράφεται στο φάκελο ο τίτλος της προσφοράς.

Θα πρέπει, επίσης, να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (12.00) της Τετάρτης 28 Απριλίου 2021.