προσφορά για τον καθαρισμό οικοπέδων για το έτος 2023