Προσφορά 1/2020 για ορισμό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για αναβάθμιση του Κοινοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου


Προσφορά 1/2020 για ορισμό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για αναβάθμιση του Κοινοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής ζητά προσφορές από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους εις το ΕΤΕΚ, για την ηλεκτρολογική μελέτη και επίβλεψη του γηπέδου ποδοσφαίρου και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στον αρχιτέκτονα του έργου κ. Σωτήρη Κυριακίδη τηλ. 99631913.

Οι προσφορές να είναι σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά 1/2020 για ορισμό ηλεκτρολόγου Μηχανικού για αναβάθμιση του Κοινοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου». Οι προσφορές να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι τις  3 Απριλίου 2020, στις 12.00 το μεσημέρι.