Προσφορά 2/2020 για ορισμό Μηχανολόγου Μηχανικού για αναβάθμιση του Κοινοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου


Προσφορά 2/2020 για ορισμό Μηχανολόγου Μηχανικού για αναβάθμιση του Κοινοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής ζητά προσφορές από Μηχανολόγους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους εις το ΕΤΕΚ, για την μηχανολογική μελέτη και επίβλεψη του γηπέδου ποδοσφαίρου και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στον αρχιτέκτονα του έργου κ. Σωτήρη Κυριακίδη τηλ. 99631913

Οι προσφορές να είναι σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά 2/2020 για ορισμό Μηχανολόγου Μηχανικού για αναβάθμιση του Κοινοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου». Οι προσφορές να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι τις  3 Απριλίου 2020, στις 12.00 το μεσημέρι.