Ρυθμιστικό Σχέδιο

Α , Β και Γ Φάση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Κοινότητας Πέρα Ορεινής

Α ΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Β ΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Β ΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΕΙΚΟΝΑ 1, 2, 3)

Γ ΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Γ ΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 1, 2, 3, 4)