Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ)

Το ΣΚΕ ιδρύθηκε στις 29 Αυγούστου 1977.

Τη δεκαετία του 1970 είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στα Πέρα αρκετοί νέοι και μορφωμένοι Περατίτες (προηγουμένως εγκαθίσταντο κυρίως στις πόλεις) οι οποίοι ένιωθαν έντονα την ανάγκη να δημιουργήσουν στην Κοινότητά μας συνθήκες που θα διευκόλυναν γενικά τη ζωή των κατοίκων και έτσι το χωριό μας να μη στερεί των πόλεων. Κοινοτάρχης εκείνη την περίοδο ήταν ο κ. Χαράλαμπος Αγροκηπιώτης, άνθρωπος φιλοπρόοδος και πρακτικός. Ο κ. Αγροκηπιώτης πρωτοστάτησε σε όλες τις προσπάθειες για πρόοδο. Την ίδια φιλοπρόοδο πολιτική ακολούθησαν και οι μετέπειτα Κοινοτάρχες. Οι συνθήκες ζωής στα Πέρα, τότε, ήτανε πολύ δύσκολες, ιδίως μετά τα γεγονότα του 1974 (υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις βασικών υπηρεσιών). Επομένως υπήρχε μεγάλη ανάγκη ίδρυσης ενός αντιπροσωπευτικού συμβουλίου που να στέκεται έμπρακτα δίπλα στο Κοινοτικό Συμβούλιο και να συμβάλλει στη λύση των πολλών προβλημάτων και στην ικανοποίηση των διάφορων αναγκών. Η κατασκευή του θαυμάσιου σχολικού πάρκου (ιδέα Κώστα Συμεωνίδη και υλοποίησής της σε συνεργασία με Χαράλαμπο Αγροκηπιώτη και άλλους) που προηγήθηκε (1975-76) γέννησε την ιδέα της ίδρυσης ενός μόνιμου συμβουλίου που να αγκαλιάζει όλα τα στρώματα της Κοινότητας για το καλό όλων. Σε συσκέψεις που ακολούθησαν αποφασίστηκε η ίδρυση του Συμβουλίου. Πρόβλημα ήταν η μορφή που θα έπαιρνε. Σ’ αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο λειτουργός του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Λάκης Χ’’ Κυριάκος. Σ’ αυτόν οφείλεται η τελική – σημερινή του μορφή.

Σκοπός

Η ανάπτυξη και γενικά η πρόοδος της Κοινότητας σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς.

Αναλυτικά

Η επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της Κοινότητας και η προώθηση των απαιτούμενων κοινωνικών υπηρεσιών,
Η κινητοποίηση των μελών της Κοινότητας για συμμετοχή στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των οργανωμένων συνόλων.
Η διαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού πάνω στις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες και υπηρεσίες.
Μέσα:
Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του ΣΚΕ επιτυγχάνονται με τα ακόλουθα μέσα:
Την ανάληψη της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών της Κοινότητας
Τη σύσταση ειδικών επιτροπών οι οποίες και αναλαμβάνουν ειδικά θέματα.
Τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την επισήμανση κοινωνικών αναγκών της Κοινότητας και της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
Τη συλλογή χρημάτων από δωρεές, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες.
Την οργάνωση σεμιναρίων – συνεδρίων με σκοπό τη διαφώτιση των μελών της Κοινότητας
Τη συμμετοχή στο Επαρχιακό Συμβούλιο Ευημερίας

Μέλη

Μέλη του Συμβουλίου είναι αντιπρόσωποι όλων των οργανωμένων συνόλων και αριστίνδην άτομα. Αποκλείονται πολιτικές οργανώσεις και ομάδες ιδιωτικού ενδιαφέροντος.

Διοίκηση

Το Συμβούλιο διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.). Αυτή εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Η θητεία της είναι διετής. Ο αριθμός των μελών της είναι ίσος με των αριθμό των μελών του Συμβουλίου.
Μετά την εκλογή της η Δ.Ε. καταρτίζεται σε σώμα.
Η ΔΕ εργάζεται για την προώθηση των σκοπών του ΣΚΕ με τα μέσα και τις μεθόδους που καθορίζονται από το καταστατικό του.

Επιτεύγματα

Το ΣΚΕ αγκαλιάστηκε πλατιά. Το αγκάλιασαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού, οι απόδημοί μας, φίλοι και άλλοι παράγοντες. Στα 30 χρόνια της ζωής του έχει επιτελέσει αξιόλογο έργο και έχει συμβάλει στην πρόοδο της Κοινότητάς μας.

Πιο κάτω αναφέρονται μερικά από τα μέχρι τώρα επιτεύγματά του:
Ανέγερση και λειτουργία δημόσιου νηπιαγωγείου.
Δημιουργία δημόσιου δάσους (Πάνω και Κάτω Βουνός)
Διαμόρφωση χώρου και πλατείας μεταξύ της εκκλησίας της Παναγίας Οδηγήτριας και των παλαιών σχολικών κτιρίων.
Αναπαλαίωση παλαιών σχολικών κτιρίων
Διεξαγωγή εράνων και χρησιμοποίηση των χρημάτων για κοινωφελείς σκοπούς.
Παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικογένειες ή άτομα που είχαν ανάγκη.
Συνεργασία με ΣΚΕ των χωριών της γύρω περιοχής για κοινά προβλήματα.
Διοργάνωση τοπικών και περιφερειακών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το έργο του συνεχίζεται!