Συντήρηση/αποκατάσταση, προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης διατηρητέων οικοδομών από κατοικίες σε Καφενείο, Κέντρο Πληροφόρησης Νέων και Επισκεπτών και Πολύχωρο Δημιουργικής Απασχόλησης


Συντήρηση/αποκατάσταση, προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης διατηρητέων οικοδομών από κατοικίες σε Καφενείο, Κέντρο Πληροφόρησης Νέων και Επισκεπτών και Πολύχωρο Δημιουργικής Απασχόλησης