Σύνθεση Κοινοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ (2022)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 4,2650 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99423741

ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΙΡΗΝΟΥΛΛΑ ΣΑΦΕΙΡΙΔΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ 8,2650 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99646319

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΚΩΜΟΥ 17, 2650 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99644790

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΒΟΗΘΟΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1, 2650 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99463686

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΚΑΠΝΟΣ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΙΜΩΝΟΣ 17,2650 ΠΕΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:99479607

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 4, 2650 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99406569

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 34,2650 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99449122

Προσωπικό

Μαρία Χ΄΄ Παύλου Τσιανά – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Χριστάκης Ιωάννου – Εργάτης Γενικών Καθηκόντων (τηλέφωνο 99354534)