Τοπωνύμια

«Βουνός του Λοή ή Πάνω Βουνός»: Χαρακτηριστικός τραπεζοειδής λόφος που δεσπόζει του χωριού με υψόμετρο 360 m. Το όνομα «Βουνός του Λοή» το πήρε από το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη. Το όνομα «Πάνω Βουνός» το πήρε λόγω θέσης και σε σχέση με τον άλλο λόφο τον «Κάτω Βουνό». Σήμερα οι πλαγιές του είναι δενδροφυτευμένος και αποτελεί κοινοτικό δάσος.

«Αθκιακομούττης»: Πήρε το όνομά του από τα «αθκιάτζια», τις μικρές κοφτερές πέτρες που τοποθετούσαν στο κάτω μέρος της «δουκάνης» που καταθρυμμάτιζε τα σιτηρά κατά τη διαδικασία αλωνίσματος με τα βόδια που βρίσκονταν διπάσπαρτα στην περιοχή.

«Ασπρογή», «Ασπρόγια», «Λευκός», « Κοκκινόγια»: Πήραν το όνομά τους από το χρώμα του εδάφους.

«Κουλιαδόκρεμμος»: Γκρεμός δίπλα στο Φράγμα Ταμασσού με χαρακτηριστική σπηλιά. Η σπηλιά δημιουργήθηκε από τη διάβρωση του εδάφους από το νερό της βροχής (Τα νερά «κουλιάζουν» μέσα από τη σπηλιά)

«Βυζακιά»: Από τις χαρακτηριστικές πέτρες που είναι ιδιαίτερα σκληρές και λέγονται «βύζακοι» ή «βυζακόπετρες».

«Βουνί της ρκάς»: Μικρός Λόφος στην περιοχή Αλυκός με πολύ χαρακτηριστικό σχήμα. Λέγεται, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, πως ήταν σωρός σιταριού (συνάδει με την ευφορία της περιοχής) που άνηκε σε τσιγκούνα γριά (ρκά). Όταν ο Κύριος Ημών Ιησού Χριστός περνούσε από την περιοχή και της ζήτησε λίγο σιτάρι εκείνη αρνήθηκε. Γι’ αυτό ο Κύριος την καταράστηκε μεταμορφώνοντας το σιτάρι σε χώμα. Στην κορυφή του λόφου διακρίνεται το κόσκινο της γριάς αναποδογυρισμένο.

Πέρα Ορεινής
Ο αριθμός των τοπωνυμίων του χωριού Πέρα Ορεινής ανέρχεται στα 166, από τα οποία 18 έχουν φωνητικές παραλλαγές. Από γλωσσικής άποψης 152 είναι ελληνικής προέλευσης (ποσοστό 91,57%), 5 τουρκικής (ποσοστό 3,01%), 4 ιταλικής (ποσοστό 2,41%), 2 γαλλικής (ποσοστό 1,20%), 2 αραβικής (ποσοστό 1,20%) και 1 προελληνικής (ποσοστό 0,61%). 60 τοπωνύμια ετυμολογούνται από τη μορφολογία του εδάφους, 38 από ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, 18 ως ανθρωπώνυμα, 15 ως φυτώνυμα, 15 από εγγειοβελτιωτικό έργο, 11 από τη σύσταση του εδάφους, 4 από την ευφορία του εδάφους, 2 ως ζωώνυμα και 2 ως πτηνώνυμα.

Αγία Βαρβάρα, η τόπος όπου υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Βαρβάρα
Αγία Μαύρη, η τόπος όπου υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Μαύρη
Αγιάσματα, τα τόπος όπου ρέει αγιασμένο νερό
Άγιος Αντρόνικος, ο τόπος όπου υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Αντρόνικο
Άγιος Βασίλης, ο τόπος όπου υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Βασίλειο
Άγιος Γεώργιος, ο τόπος όπου υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο
Άγιος Δημητριανός, ο τόπος όπου υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Δημητριανό
Αγκανθόκαμπος, ο κάμπος όπου φυτρώνουν άκανθες
Άγκουλας, ο τόπος όπου αναβλύζει νερό
Αθιακόμουττη, η κορυφή υψώματος όπου έχει αθκιακόπετρες, πυριτόλιθους
Αλατίνη, η κτήμα που ανήκε σε Αλατίνο, δηλαδή Φράγκο, κατά το Λεόντιο Μαχαιρά
Αλισσός, ο τόπος όπου γίνεται η λύση, το λιώσιμο του χαλκού
Ακαθθόκαμπος, ο δες Ακανθόκαμπος
Αλουπότρυπες, αι δες Αλουποτρυπιές
Αλουποτρυπιές, αι τόπος με τρύπες, λαγούμια που χρησιμεύουν ως μονιά για της αλεπούδες
Αλυκός, ο τόπος όπου αναβλύζει υφάλμυρο νερό
Αλώνι του Άσπρου, το χωμάτινο αλώνι του Μιχάλη Άσπρου
Αλώνι του Ζαβαλλή, το λιθόστρωτο αλώνι του Κυριάκου Ζαβαλλή
Αλώνι του Ηλία, το χωμάτινο αλώνι του Ηλία Παντελή
Αλώνι του Κακούρη, το λιθόστρωτο αλώνι του Νικολή Κακούρη
Αλώνι του Κλεάνθη, το λιθόστρωτο αλώνι του Κλεάνθη Πίτσιλλου
Αλώνι του Κρασοπούλη, το λιθόστρωτο αλώνι του Σάββα Κρασοπούλη
Αλώνι του Μιλιώτη, το λιθόστρωτο αλώνι του Νικολή Μιλιώτη
Αλώνι του Μόττη, το λιθόστρωτο αλώνι του Μιχάλη Μόττη
Αλώνι του Παντελή, το λιθόστρωτο αλώνι του Παντελή Καμιλάρη
Αλώνι του Παρέτα, το χωμάτινο αλώνι του Κώστα Παρέτα
Αλώνι του Πέρδικου, το λιθόστρωτο αλώνι του Στυλλή Πέρδικου
Αλώνι του Περέου, το χωμάτινο αλώνι του Κώστα Περέου
Αλώνι του Σάββα, το λιθόστρωτο αλώνι του Σάββα Σπανού
Αλώνι του Σιαμπή, το λιθόστρωτο αλώνι του Χαράλαμπου Πίτσιλλου
Αλώνι του Σκορδέλη, το λιθόστρωτο αλώνι του Κυριάκου Σκορδέλη
Αλώνι του Σπανού, το χωμάτινο αλώνι του Σταύρου Σπανού
Αλώνι του Σταυρινού, το λιθόστρωτο αλώνι του Σταυρινού Καμιλάρη
Αλώνι του Τοούλα, το λιθόστρωτο αλώνι του Χριστόδουλου Χατζηγιάννη
Αλώνι του Τρίγκου, το χωμάτινο αλώνι του Χριστοφή Τρίγκου
Αλώνι του Φελλά, το λιθόστρωτο αλώνι του Κώστα Φελλά
Αλώνι του Χατζημιχαήλη, το λιθόστρωτο αλώνι του Παντελή Χατζημιχαήλ
Αλώνι του Χατζησταυρινού, το λιθόστρωτο αλώνι του Κώστα Χατζησταυρινού
Αλώνι του Χριστοφή, το λιθόστρωτο αλώνι του Χριστοφή Τομασίδη
Αλώνια, τα επίπεδος συνήθως κυκλικός χώρος όπου γίνεται το αλώνισμα των σιτηρών
Αμάξουλος, ο α στερητικό και μαξούλι, τόπος που δεν παράγει
Αππιδούρι, το τόπος όπου καλλιεργούνται αχλαδιές
Αργάκι της Ασπρογής, το δες Αργάκι
Αργάκι, το ρυάκι, αυλάκι, κοίτη ρέματος, χωράφι σε ρεματιά, διάσελο βουνού
Αργάκι του Πετράτη, το δες Αργάκι
Αρκάκια, τα δες Αργάκι
Αρκακιά, η δες Αργάκι
Αροδάμνι, το δες Αροδάφνη
Αροδάφνη, η τόπος όπου φυτρώνουν αροδάφνες
Άσπορη, η τόπος όπου έμεινε κάποτε άσπορος, που δεν εσπάρθη
Ασπρόγια, τα μικρής έκτασης τόπος με ασπροχώματα
Ασπρογή, η τοποθεσία με ασβεστολιθικά, λευκά χώματα
Ασπρογιά, η δες Ασπρογή

Βαδωμένος, ο περίκλειστος τόπος, κλειστός
Βαθιά Στράτα, η μακρινός, μεγάλος δρόμος
Βουνάρια, τα λόφοι, χαμηλά βουνά
Βούναρος, ο μεγάλος λόφος
Βουνί της Ρκας, το μικρός λόφος της Γριάς
Βουνός, ο λόφος που έχει ύψος 100-1,000 μέτρα
Βουππιά, τα τόπος όπου υπάρχουν κοιλώματα, βαθουλώματα
Βράνκισσα, η δες Φράνκισσα
Βρύση, η φυσική πηγή νερού
Βυζακιά, η τόπος διάσπαρτος με μικρές πέτρες, λίθους, κροκάλες

Γαληνιά, η τόπος όπου φυτρώνουν γαλινιές, αλινιές, αγνιές, φυτά κλαδιού
Γαλήνια, τα; Δες Γαληνιά
Γερόβουνος, ο μεγάλος ή γέρος ή ιερός λόφος
Γιαλιάς, ο γιαλός, ποταμός που κατεβάζει πολύ νερό

Δεκασκάλι, το βαθμιδωτό πέρασμα με δέκα σκαλιά ή χωράφι έκτασης δέκα σκαλών
Δέκα Σκαλιά, τα βαθμιδωτό πέρασμα με δέκα σκαλιά
Δεσποτικό, το τοποθεσία ή κτήματα που ανήκουν στον άρχοντα ή στο δεσπότη
Δικίμι, το μεγάλη πέτρα για άρση τη Λαμπρή
Δυο Παμπούλια, τα δύο λοφίσκοι, δύο άγονα υψώματα γεμάτα πέτρες ριζιμιές,
από το αρχαίο ουσιαστικοποιημένο επίθετο πάμπολυ

Έξω Ελιά, η ελιά που βρίσκεται έξω, μακριά
Έξω Λάκκος, ο εξώλακκος, που βρίσκεται έξω, μακριά

Θ(ε)ιακομούττι, το δες Αθιακόμουττη

Καβάζης, ο κτήμα που ανήκε σε ένοπλο φύλακα, κλητήρα
Καθαροβούνι, το ύψωμα χωρίς βλάστηση, γυμνό από βλάστηση
Κακασάγκας, ο κτήμα που ανήκε σε ιδιοκτήτη που ονομαζόταν Κακασάγκας ή
τόπος ανακατεμένος από το σαγκαρώνω ή όγκος, δηλαδή παμπούλι
Καμάρας, ο; αψίδα, τόπος όπου υπήρχε καμάρα πιθανώς για τη μεταφορά νερού
Καμίνι του Μίστρα, το τόπος όπου υπήρχε καμίνι για την κατασκευή κεραμιδιών, του Χαράλαμπου Μίστρα
Καμίνι του Φίλιππου, το τόπος όπου υπήρχε καμίνι για την κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών, του Φίλιππου
Καμίνια, τα τόπος όπου υπήρχαν καμίνια ασβέστη, κεραμιδιών ή καρβούνων
Καπέδι, το κάτω πλάτωμα σε επικλινές μέρος όπου υπάρχουν
αναβαθμίδες με ξερολιθιές για συγκράτηση του χώματος
Καπέθι, το δες Καπέδι
Καππαριά, η τόπος όπου φυτρώνουν καππαριές
Κατάξυλος, ο τόπος όπου έχει πολλά ξύλα
Κάτω Αλικός, ο δες Αλυκός
Κάτω Αργάκια, τα δες Αργάκι
Κάτω Αργακιά, η δες Αργάκι
Κάτω Ασπρογή, η δες Ασπρογή
Κάτω Ατόμουττη, η κορυφή υψώματος, του αετού
Κάτω Βουνό, το δες Βουνός
Κάτω Βουνός, ο δες Βουνός
Κλημής, ο τόπος με κλημαρόπετρες, είδος σχιστόλιθου για επίστρωση σε δάπεδα ή ακροδώματα
Κοιλάδα, η μικρή και επιμήκης πεδιάδα που περικλείεται από βουνά
Κοκκινοκαυκάλλα, η άγονο χωράφι με ερυθράς σύστασης χώματα
Κοκκινομούτταρα, τα κορυφές υψωμάτων ερυθρού χρώματος
Κοκκινοστύλλαρο, το έξαρμα ερυθρού χρώματος που μοιάζει με στύλο, κολόνα ή ξύλινο κοντάρι
Κολοιόκρεμμος, ο γκρεμός όπου φωλιάζουν κολοιοί
Κόλυμπος, ο μεγάλο βαθούλωμα, κοίλωμα με νερό
Κοτσινόγεια, τα χωράφια που το χρώμα του χώματος είναι κόκκινο, κοκκινοχώματα
Κοτσινοστυλλάρι, το δες Κοκκινοστύλλαρο
Κουντούρα, η κομμένος τόπος λόγω διαμόρφωσης του εδάφους ή κοντό, μικρό σε έκταση κτήμα
Κουτρουλλάς, ο κούτρουλος, ασκέπαστος, γυμνοκέφαλος, τόπος ή λόφος χωρίς βλάστηση
Κρύφτηδες, οι κλειστός τόπος
Κώσταρος, ο κτήμα που ανήκε σε ιδιοκτήτη που ονομαζόταν Κώστας

Λαζαρούρι, το τόπος όπου φυτρώνουν λάζαροι, πετεινοί
Λακάνη, η χαμηλό κυκλικό ανάχωμα γύρω από δένδρα ή φυτά χρήσιμο για το πότισμά τους
Λάκκος ο Σταυρωτός, ο πηγάδι με σταυρωτό κάλυμμα
Λάκκος στο Κατήφορο, ο πηγάδι στο κατήφορο
Λάκκος της Μέσης, ο πηγάδι, της Μέσης
Λάκκος του Αγγελή, ο πηγάδι, του Αγγελή
Λάκκος του Τρυποτήχη, ο πηγάδι, του Τρυποτήχη
Λαξιά του Καμένου, η πηγάδι, του Καμένου
Λαξιά του Πετρή, η χωράφια σε λαγκάδια, του Πετρή
Λαξιά των Μάστρων, η χωράφια σε λαγκάδια, των Μάστρων
Λαούμια στα Φασερά, τα υπόγεια οριζόντια σήραγγα με την οποία ενώνονται δύο ή περισσότερα πηγάδια, στα Φασερά
Λάτσα, η μεγάλο φαράγγι, λαγκαδιά, λάκκος, γούβα
Λατσιά, η δες Λάτσα
Λευκαρίνα, η κτήμα που ανήκε σε ιδιοκτήτρια που ονομαζόταν Λευκή
Λευκαρινά, τα δες Λευκαρίνα
Λιθαριές, αι τόπος όπου υπάρχουν σωροί με πέτρες
Λοής, ο κτήμα που ανήκε σε ιδιοκτήτη που ονομαζόταν Λοΐζος
Λυγερή, η τόπος όπου φυτρώνουν λυγαριές

Μαυρόπετρα, η τόπος όπου υπάρχει μεγάλη μαύρη πέτρα
Μεσοβούνια, τα τόπος ανάμεσα σε βουνά
Μεγαλάθθης, ο δες Μιαλάθης
Μιαλάθης, ο μεγάλο άνθος
Μιαλάθι, το δες Μιαλάθης
Μιαλάθια, τα δες Μιαλάθης
Μιτσί Βουνί, το δες Μιτσί Βουνόν
Μιτσί Βουνό, το μικρός λόφος
Μονοπάτι του Μαγείρου, το στενός δρόμος που μπορεί να τον διαβεί τα μόνο άνθρωπος ή ζώο, του Μαγείρου
Μούλος, ο ζώο, ημίονος
Μουννάς, ο τόπος όπου η διαμόρφωσης του εδάφους μοιάζει με αιδοίο
Μούττη του Κολοιού, η κορυφή υψώματος, του κολοιού, του κίτση
Μύλος τα’ Αρακλειδιού, ο τόπος όπου υπήρχε μύλος ιδιοκτησίας του μοναστηριού του Αγίου Ηρακλειδίου
Μύλος της Εκκλησίας τόπος όπου υπήρχε νερόμυλος για την άλεση σιτηρών, της Εκκλησίας
Μύλος του Ανιωτού, ο ελαιόμυλος, λιοτρίβι, του Χριστοφή Ανιωτού
Μύλος του Κλεάνθη, ο ελαιόμυλος, λιοτρίβι, του Κλεάνθη Πιτσιλλίδη
Μύλος του Νικόλα, ο ελαιόμυλος, λιοτρίβι, του Νικόλα Μηνά
Νερό του Μηλιώτη, το φυσική πηγή νερού που διοχετεύεται με λαούμια, του Μηλιώτη
Νερό του Μούλου, το φυσική πηγή νερού που διοχετεύεται με λαούμια, του Μούλου

Νταβαρί ντουβάρι, τοίχος, δύσκολος, άγριος τόπος ή νταμάρι, λατομείο

Ξώλακκος, ο δες Έξω Λάκκος

Παλιάμπελα, τα παλαιά αμπέλια, παλαιός αμπελώνας
Παλιοκάμινα, τα τόπος όπου υπήρχε παλαιό καμίνι ασβέστη ή κεραμιδιών
Παλιοκλησιά, η τόπος όπου υπήρχε παλαιά εκκλησία
Παλλούρι, το μικρή παλλούρα, τόπος όπου φυτρώνουν παλλούρες
Παναγία Ελεούσα, η τόπος όπου υπάρχει εκκλησία ή κτήματα αφιερωμένα στην Παναγία με το προσωνύμιο Ελεούσα
Πάνω Αλυκός, ο δες Αλυκός
Πάνω Αρκάκια, τα δες Αργάκι
Πάνω Αρκακιά, η δες Αργάκι
Πάνω Ασπρογή, η δες Ασπρογή
Πάνω Ατόμουττη, η δες Κάτω Ατόμουττη
Πάνω Βουνό, το δες Βουνός
Πάνω Βουνός, ο δες Βουνός
Πεδιαίος, ο ποταμός που διαρρέει την πεδιάδα
Pera, see Πέρα δες Πέρα
Πέρα, τα κώμη που βρίσκεται πέρα, πέραν του ποταμού
Περβόλια, τα περίφρακτος χώρος όπου καλλιεργούνται οπωροφόρα ή λαχανικά, κήπος
Πετράτης, ο τόπος διάσπαρτος με πέτρες, λίθους
Πεύκος, ο τόπος όπου υπήρχε πεύκος
Πλακιά, τα τόπος που έχει πλάκες, κλημάρες, σχιστόλιθους ή είναι επίπεδος
Πλατυνάρι, το πλατύς τόπος
Ποταμιά, η χωράφια γύρω από τις όχθες του ποταμού ή η κοίτη του ποταμού
Ρέξιμο, το πέρασμα, διάβαση
Ροθέσι, το οροθέσιο, σημάδι που καθορίζει το όριο μιας έκτασης
Σάλαχας, ο κτήμα που ανήκε σε ιδιοκτήτη που ονομαζόταν Σάλαχας
Σπανάχης, ο τόπος όπου καλλιεργείται σπανάκι
Σπήλιοι, οι τόπος όπου υπάρχουν μεγάλες σπηλιές
Σπήλιος του Μότη, ο τόπος όπου υπάρχει μεγάλη σπηλιά, του Μότη
Στράτα της Χώρας, η δρόμος που οδηγεί στη Λευκωσία

Τάβλα, η τόπος που μοιάζει με τάβλα, χαμηλό τραπέζι
Tamassos, see Ταμασσός δες Ταμασσός
Ταμασσός, η προελληνική άγνωστη ονομασία
Τερβίσηδες, οι κτήματα που ανήκαν σε μουσουλμάνους καλόγηρους
Τηλλυρόστρατα, η δρόμος που χρησιμοποιούν όσοι έρχονται από την Τηλλυρία
Τούρκισσα, η κτήμα που ανήκε σε τούρκισα, τουρκάλα
Τράχωνας, ο η τραχών – όνος, τόπος τραχύς, πετρώδης, γεμάτος πέτρες, τραχέα χώματα
Τράχωνας του Πετράτη, ο δες Τράχωνας
Τρεις Ελιές, αι τόπος όπου κάποτε υπήρχαν τρεις ελιές
Τρυπιά, τα τόπος που έχει τρύπες

Φράνκισσα, η κτήμα που ανήκε σε Φράγκα, Γαλλίδα

Χαβάρα, η τόπος που η σύσταση του χώματος είναι χαβαρώδης
Χάμπαρδης, ο δες Χαμπάτης
Χαμπάτης, ο κτήμα που ανήκε σε ιδιοκτήτη που ονομαζόταν Χαμπάτης, πιθανόν Χαράλαμπος
Χελιδόνια, τα τόπος όπου φωλιάζουν πετροχελίδονα

Ψιντρά, τα μικρά, πιθανώς σε παραγωγή προϊόντα

Τοπωνύμια Περάτων

Α/Α Τοποθεσία Προέλευση Ετυμολογία
1 Αγία Βαρβάρα, η Ελληνική Ανθρωπώνυμη
2 Αγία Μαύρη, η Ελληνική Ανθρωπώνυμη
3 Αγιάσματα, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
4 Άγιος Αντρόνικος, ο Ελληνική Ανθρωπώνυμη
5 Άγιος Βασίλης, ο Ελληνική Ανθρωπώνυμη
6 Άγιος Γεώργιος, ο Ελληνική Ανθρωπώνυμη
7 Άγιος Δημητριανός, ο Ελληνική Ανθρωπώνυμη
8 Αγκανθόκαμπος, ο Ελληνική Φυτώνυμη Ακαθθόκαμπος, ο
9 Άγκουλας, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
10 Αθιακόμουττη, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους Θκ(ε)ιακομούττι, το
11 Αλατίνη, η Ιταλική Ανθρωπώνυμη
12 Αλισσός, ο Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
13 Αλουπότρυπες, αι Ελληνική Ζωώνυμη Αλουποτρυπιές, αι
14 Αλυκός, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
15 Αλώνι του Άσπρου, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
16 Αλώνι του Ζαβαλλή, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
17 Αλώνι του Ηλία, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
18 Αλώνι του Κακούρη, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
19 Αλώνι του Κλεάνθη, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
20 Αλώνι του Κρασοπούλη, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
21 Αλώνι του Μιλιώτη, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
22 Αλώνι του Μόττη, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
23 Αλώνι του Παντελή, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
24 Αλώνι του Παρέτα, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
25 Αλώνι του Πέρδικου, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
26 Αλώνι του Περέου, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
27 Αλώνι του Σάββα, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
28 Αλώνι του Σιαμπή, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
29 Αλώνι του Σκορδέλη, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
30 Αλώνι του Σπανού, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
31 Αλώνι του Σταυρινού, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
32 Αλώνι του Τοούλα, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
33 Αλώνι του Τρίγκου, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
34 Αλώνι του Φελλά, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
35 Αλώνι του Χατζημιχαήλη, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
36 Αλώνι του Χατζησταυρινού, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
37 Αλώνι του Χριστοφή, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
38 Αλώνια, τα Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
39 Αμάξουλος, ο Αραβική Ευφορία εδάφους
40 Αππιδούρι, το Ελληνική Φυτώνυμη
41 Αργάκι της Ασπρογής, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
42 Αργάκι, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
43 Αργάκι του Πετράτη, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
44 Αρκάκια, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
45 Αρκακιά, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
46 Αροδάφνη, η Ελληνική Φυτώνυμη Αροδάμνι, το
47 Άσπορη, η Ελληνική Ευφορία εδάφους
48 Ασπρογή, η Ελληνική Σύσταση εδάφους Ασπρογιά, η Ασπρόγια, τα
49 Βαδωμένος, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
50 Βαθιά Στράτα, η Ιταλική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
51 Βουνάρια, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
52 Βούναρος, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
53 Βουνί της Ρκας, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
54 Βουνός, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
55 Βουππιά, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
56 Βρύση, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
57 Βυζακιά, η Ελληνική Σύσταση εδάφους
58 Γαληνιά, η Ελληνική Φυτώνυμη
Γαλήνια, τα;
59 Γερόβουνος, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
60 Γιαλιάς, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
61 Δεκασκάλι, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
Δέκα Σκαλιά, τα
62 Δεσποτικό, το Ελληνική Ανθρωπώνυμη
63 Δικίμι, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
64 Δυο Παμπούλια, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
65 Έξω Ελιά, η Ελληνική Φυτώνυμη
66 Έξω Λάκκος, ο Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους Ξώλακκος, ο
67 Καβάζης, ο Τουρκική Ανθρωπώνυμη
68 Καθαροβούνι, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
69 Κακασάγκας, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
70 Καμάρας, ο; Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
71 Καμίνι του Μίστρα, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
72 Καμίνι του Φίλιππου, το Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
73 Καμίνια, τα Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
74 Καπέδι, το Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους Καπέθι, το
75 Καππαριά, η Ελληνική Φυτώνυμη
76 Κατάξυλος, ο Ελληνική Φυτώνυμη
77 Κάτω Αλικός, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
78 Κάτω Αργάκια, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
79 Κάτω Αργακιά, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
80 Κάτω Ασπρογή, η Ελληνική Σύσταση εδάφους
81 Κάτω Ατόμουττη, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
82 Κάτω Βουνό, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους Κάτω Βουνός, ο
83 Κλημής, ο Ελληνική Σύσταση εδάφους
84 Κοιλάδα, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
85 Κοκκινοκαυκάλλα, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
86 Κοκκινομούτταρα, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
87 Κοκκινοστύλλαρο, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους Κοκκινοστυλλάρι, το
88 Κολοιόκρεμμος, ο Ελληνική Πτηνώνυμη
89 Κόλυμπος, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
90 Κοτσινόγεια, τα Ελληνική Σύσταση εδάφους
91 Κουντούρα, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
92 Κουτρουλλάς, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
93 Κρύφτηδες, οι Ελληνική Μορφολογία εδάφους
94 Κώσταρος, ο Ελληνική Ανθρωπώνυμη
95 Λαζαρούρι, το Ελληνική Φυτώνυμη
96 Λακάνη, η Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
97 Λάκκος ο Σταυρωτός, ο Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
98 Λάκκος στο Κατήφορο, ο Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
99 Λάκκος της Μέσης, ο Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
100 Λάκκος του Αγγελή, ο Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
101 Λάκκος του Τρυποτήχη, ο Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
102 Λαξιά του Καμένου, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
103 Λαξιά του Πετρή, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
104 Λαξιά τους Μάστρους, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
105 Λαούμια στα Φασερά, τα Τουρκική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
106 Λάτσα, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους Λατσιά, η
107 Λευκαρίνα, η Ελληνική Ανθρωπώνυμη Λευκαρινά, τα
108 Λιθαριές, αι Ελληνική Μορφολογία εδάφους
109 Λοής, ο Γαλλική Ανθρωπώνυμη
110 Λυγερή, η Ελληνική Φυτώνυμη
111 Μαυρόπετρα, η Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
112 Μεσοβούνια, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
113 Μιαλάθης, ο Ελληνική Φυτώνυμη /Μεγαλάθθης, ο/Μιαλάθι, το/Μιαλάθια, τα
114 Μιτσί Βουνί, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους Μιτσί Βουνό, το
115 Μονοπάτι του Μαγείρου, το Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
116 Μούλος, ο Ελληνική Ζωώνυμη
117 Μουννάς, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
118 Μούττη του Κολοιού, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
119 Μύλος τ’ Αρακλειδιού, ο Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
120 Μύλος της Εκκλησίας Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
121 Μύλος του Ανιωτού, ο Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
122 Μύλος του Κλεάνθη, ο Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
123 Μύλος του Νικόλα, ο Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
124 Νερό του Μηλιώτη, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
125 Νερό του Μούλου, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
126 ;Νταβαρί Τουρκική Σύσταση εδάφους
127 Παλιάμπελα, τα Ελληνική Φυτώνυμη
128 Παλιοκάμινα, τα Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
129 Παλιοκλησιά, η Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
130 Παλλούρι, το Ελληνική Φυτώνυμη
131 Παναγία Ελεούσα, η Ελληνική Ανθρωπώνυμη
132 Πάνω Αλυκός, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
133 Πάνω Αρκάκια, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
134 Πάνω Αρκακιά, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
135 Πάνω Ασπρογή, η Ελληνική Σύσταση εδάφους
136 Πάνω Ατόμουττη, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
137 Πάνω Βουνό, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους Πάνω Βουνός, ο
138 Πεδιαίος, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
139 Πέρα, τα Ελληνική Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Pera, see Πέρα
140 Περβόλια, τα Ελληνική Ευφορία εδάφους
141 Πετράτης, ο Ελληνική Σύσταση εδάφους
142 Πεύκος, ο Ελληνική Φυτώνυμη
143 Πλακιά, τα Ελληνική Σύσταση εδάφους
144 Πλατυνάρι, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
145 Ποταμιά, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
146 Ρέξιμο, το Ελληνική Μορφολογία εδάφους
147 Ροθέσι, το Ελληνική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
148 Σάλαχας, ο Αραβική Ανθρωπώνυμη
149 Σπανάχης, ο Ελληνική Φυτώνυμη
150 Σπήλιοι, οι Ελληνική Μορφολογία εδάφους
151 Σπήλιος του Μότη, ο Ελληνική Μορφολογία εδάφους
152 Στράτα της Χώρας, η Ιταλική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
153 Τάβλα, η Ελληνική Μορφολογία εδάφους
154 Ταμασσός, η Προελληνική/ Tamassos, see Ταμασσός
155 Τερβίσηδες, οι Τουρκική Ανθρωπώνυμη
156 Τηλλυρόστρατα, η Ιταλική Εγγειοβελτιωτικό εδάφους
157 Τούρκισσα, η Τουρκική Ανθρωπώνυμη
158 Τράχωνας, ο Ελληνική Σύσταση εδάφους
159 Τράχωνας του Πετράτη, ο Ελληνική Σύσταση εδάφους
160 Τρεις Ελιές, αι Ελληνική Φυτώνυμη
161 Τρυπιά, τα Ελληνική Μορφολογία εδάφους
162 Φράνκισσα, η Γαλλική Ανθρωπώνυμη/Βράντζισσα, η
163 Χαβάρα, η Ελληνική Σύσταση εδάφους
164 Χαμπάτης, ο Ελληνική Ανθρωπώνυμη/Χάμπαρδης, ο
165 Χελιδόνια, τα Ελληνική Πτηνώνυμη
166 Ψιντρά, τα Ελληνική Ευφορία εδάφους

Προέλευση τοπωνυμίων Περάτων

Α/Α Προέλευση Τοπωνυμίων Συχνότητα Ποσοστό (%)
1 Ελληνική 152 91,57
2 Τουρκική 5 3,01
3 Ιταλική 4 2,41
4 Γαλλική 2 1,20
5 Αραβική 2 1,20
6 Προελληνική 1 0,61
Σύνολο 166 100,00

Ετυμολογία τοπωνυμίων Περάτων

Α/Α Ετυμολογία τοπωνυμίων Συχνότητα Ποσοστό (%)
1 Μορφολογία εδάφους 60 36,36
2 Σύσταση εδάφους 11 6,67
3 Ευφορία εδάφους 4 2,43
4 Εγγειοβελτιωτικό εδάφους 15 9,09
5 Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 38 23,03
6 Ανθρωπώνυμη 18 10,91
7 Ζωώνυμη 2 1,21
8 Πτηνώνυμη 2 1,21
9 Φυτώνυμη 15 9,09
Σύνολο 165 100,00

Γεώργιος Παναγής, Τα τοπωνύμια των χωριών και δήμων της περιοχής Ορεινής, Λευκωσία 2011, σ. 404-411.