Ωράριο Κοινοτικού Συμβουλίου

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1η Μαρτίου – 31 Οκτωβρίου

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-1.00 2.30-6.00
ΤΡΙΤΗ 8.00-1.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-1.00 2.30-6.00
ΠΕΜΠΤΗ 8.00-1.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-1.00

 

1η Νοεμβρίου – 28 Φεβρουαρίου

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-1.00 2.00-5.30
ΤΡΙΤΗ 8.00-1.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-1.00 2.00-5.30
ΠΕΜΠΤΗ 8.00-1.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-1.00