Ανακοινώσεις

Προσφορά (1/2022) για εκσκαφέα με ντίκερ και φορτηγό αυτοκίνητο για τις εργασίες που εκτελεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα – Ορεινής.

Ζητείται προσφορά για χρήση εκσκαφέα φορτωτήρα-ντικέρ καθώς και για φορτηγό αυτοκίνητο για τις διάφορες εργασίες που εκτελεί το Κοινοτικό Συμβούλιο. Στις...

Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 5/2021)

Αγαπητοί/ες, Κοινοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου: Ένα διαχρονικό όνειρο των Περατιτών ήταν η δημιουργία «κανονικού» γηπέδου ποδοσφαίρου. Ήταν κάτι το οποίο μελέτησαν και...

κατασκευή και λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ και αποθήκευσης δομικών υλικών της εταιρείας «Κωνσταντίνος Καπνός ΛΤΔ» στην Κοινότητα Πέρα Ορεινής.

Σας επισυνάπτεται το έντυπο πληροφοριών που αφορά τη το περιεχόμενο της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία...