Ενημερωτικά Δελτία

Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 7/2017)

Αγαπητές/οί συγχωριανές/οί Επισυνάπτουμε δύο ανακοινώσεις για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Ασφάλεια: στην κοινότητα μας, όπως και σε όλη την Κύπρο, παρατηρούνται...

Δελτίο ενημέρωσης Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Ορεινής (Αρ. 6/2017)

Αγαπητές/οί συγχωριανές/οί Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για θέματα που ενδιαφέρουν. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα το πρώτο θέμα του παρόντος...